Hakeminen

Hakeminen

Vaasan yliopisto ja Tampereen yliopisto ovat vuosien ajan tehneet valintayhteistyötä hallintotieteiden koulutuksen opiskelijavalinnassa.

Keväästä 2024 alkaen Vaasan ja Tampereen yliopistot ovat mukana yhteiskuntatieteellisen alan valintakoeyhteistyössä. Tämä tarkoittaa, että samalla valintakokeella voi hakea useampaan yhteiskuntatieteellisen alan koulutukseen eri yliopistoissa.

Valintakoeyhteistyössä ovat vuonna 2024 mukana seuraavat yliopistot ja hakukohteet:

Helsingin yliopisto
▪ Politiikka ja viestintä
▪ Yhteiskunnallinen muutos

Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus
▪ Julkisoikeus
▪ Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka)

Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus
▪ Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yh-
teiskunnassa)

Tampereen yliopisto
▪ Hallintotieteet
▪ Politiikan tutkimus

Turun yliopisto
▪ Poliittinen historia ja valtio-oppi

Vaasan yliopisto
▪ Hallintotieteet

Opiskelijat valitaan yliopistolain tarkoittamalla tavalla suorittamaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa (hallintotieteiden kandidaatti ja hallintotieteiden maisteri).

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto

  • 3 vuotta

Hallintotieteiden maisterin tutkinto

  • 2 vuotta

Hallintotieteiden koulutuksiin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi

Hakuaika 13.3.-27.3.2024 (hakuaika päättyy klo 15:00.)