Kokemuksia opiskelusta Vaasassa

Kokemuksia opiskelusta Vaasassa

Vaasassa pääset opiskelemaan hallintotieteitä tiiviissä yhteisössä.

Tutustu Vaasasta valmistuneiden hallintotieteilijöiden tarinoihin!

Opiskelijoiden kokemuksia opinnoista ja opiskelusta Vaasan yliopistossa:

Millaisia opinnot voivat olla?

Opintojen alkaessa ja varsinkin myöhemmässä vaiheessa on helppo huomata, etteivät kurssit olekaan pelkkää tenttiin pänttäämistä ja kirjojen lukemista läpi moneen kertaan. Monilla kursseilla käydään vierailulla, pidetään ryhmätöitä ja tehdään portfolion kaltaisia kurssitöitä. Kursseilla mietitään hallintotieteellisiä kysymyksiä eli minkälaisia rakenteita julkisen puolen toimijoilla (mm. kunnat, maakunnat, valtio, EU) on ja millä tavoin niitä saa ja voi muokata. Ajankohtaisina aiheina on viime aikoina käyty läpi muun muassa kunta- ja sote-uudistukset sekä hyvä veli -verkostot.
Aluetieteen opiskelija

Opinnoista sai hyvän yleiskuvan Suomen julkisen sektorin toiminnasta, EU:sta, julkisjohtamisen erityispiirteistä sekä julkisoikeudesta. Nykyinen työni vaatii julkisen hankintaprosessin hyvää hallitsemista, itsenäistä työotetta sekä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Kaiken kaikkiaan julkisjohtamisen ja julkisoikeuden luoma opintokokonaisuus antoi hyvät valmiudet työelämään ja erityisesti nykyisiin tehtäviini.
Julkisjohtamisesta valmistunut opiskelija

Saako opinnoista käytännön tietoja ja taitoja työelämään?

Rohkaisevaa on se, miten todella huomasi jo kahden vuoden opinnoista olleen hyötyä myös käytännön työelämässä. Monilla luennoilla vallinnut epävarmuus siitä, miten tämä tieto todella hyödyttää minua työelämässä helpotti. Käytännön työssä peruskurssien antamat opit ovat todella tärkeitä. Ajattelutyössä taas näkyy suoritettujen kurssien antama tietopaketti. Jollain tavalla koko ajattelutapa organisaatiosta, sen toiminnasta ja toimintaympäristöstä oli hyvin erilainen kuin mitä ennen opintojani.
Julkisoikeuden opiskelija

Miten kansainvälisyys näkyy opinnoissa?

Vaasassa on paljon kansainvälisiä opiskelijoita, joiden ansioista luennoilla syntyy mielenkiintoisia keskusteluja kulttuurieroista. Vaasan yliopistossa on myös erinomaiset mahdollisuudet lähteä vaihtoon. Opiskeluympäristö oli kotoisa ja tuli nopeasti tutuksi. Yliopistolla sai asiantuntevaa opetusta ja ennen kaikkea yksilöllistä ohjausta opintoihin.
Julkisjohtamisesta valmistunut opiskelija

Vaasa opiskelijakaupunkina

Toiselta paikkakunnalta tänne muuttaneena Vaasa on ollut minulle opiskelupaikkana positiivinen yllätys, sillä täällä on kokoonsa nähden varsin aktiivinen opiskelijaelämä ja varsin paljon liikuntatapahtumia, bileitä, ja muita kulttuuritapahtumia. Bileistä mieleenpainuvimpia minulle ovat olleet fuksisyksyn Kastajaiset ja Hallariaiset sekä useat muut sitsit ja vuosijuhlat. Suosittelenkin lähtemään jo opintojen alussa opiskelijajärjestöihin aktiiviksi, sillä siten pääsee tutustumaan moniin eri ihmisiin, järjestämään hauskoja tapahtumia ja oppii paljon järjestötoiminnasta, josta on varmasti myöhemmin työelämässä hyötyä. Kannattaa tutustua ainejärjestömme Hallinnoijat ry:n sekä paikallisen yhteiskunta-alan etujärjestön SYY-Wasan toimintaan.
– Aluetieteen opiskelija

Onko työkokemuksesta hyötyä opinnoissa?

Useilla sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskelijoilla on työkokemusta alalta, niin kehittämis- ja esimiestyöstä kuin alan perustyöstäkin. Tämä on mielestäni etu, joka mahdollistaa  luennoilla työelämään kytkeytyvän rikkaan ja monipuolisen keskustelun. Parempi kokonaisuuden hahmottaminen ja kiinnostus työtehtävien laajentamisesta palveluiden ja toiminnan kehittämiseen sekä esimiestyönhallintaan johdattivat opiskelemaan hallintotieteitä, sosiaali- ja terveyshallintotiede pääaineena.
Sosiaali -ja terveyshallintotieteen opiskelija