Opiskelu

Opiskelu

Kun opiskelija on valittu opiskelijavalinnassa johonkin hallintotieteiden tutkinto-ohjelmaan, hän saa samalla oikeuden suorittaa sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Maisterin tutkinnon jälkeen opiskelija voi suorittaa jatkotutkintona hallintotieteiden tohtorin tutkinnon.

Tutkinnot

TutkintoKeskimääräinen kesto
Hallintotieteiden kandidaatti3 vuotta
Hallintotieteiden maisteri2 vuotta
Hallintotieteiden tohtori4 vuotta

Tutkintojen jaottelu perustuu eurooppalaiseen korkeakoulututkintojen viitekehykseen, jota noudatetaan Suomessa kansallisten viitekehysten vaativuustasoilla.

Mikäli olet aikaisemmin suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon, voit hakea hallintotieteiden maisterin tutkintoon maisterihaussa. Lisätietoja saat yliopistojen verkkosivuilta ja hakijapalveluista.