Valintakoe

Vuoden 2023 valintaperusteet päivitetään marraskuun alkuun mennessä.

Hakija tekee hallintotieteiden valintakokeen Tampereen tai Vaasan yliopiston järjestämässä koetilaisuudessa sen mukaan, minkä yliopiston järjestämään koetilaisuuteen hän on hakemuksella ilmoittautunut. Ilmoitus on sitova. Hakijan tulee olla hakenut siihen yliopistoon, jossa hän aikoo kokeen suorittaa.

Valintakoe teos ja kokeeseen valmistautuminen

Valintakoe edellyttää valintakoeteoksen hallintaa sekä siihen sisältyvien tietojen soveltamista.

Valintakoeteos Julkinen toiminta murroksessa (2022) on julkaistu 29.4.2022 Vaasan yliopiston Osuva-julkaisuarkistossa.

Teos voi sisältää suomenkielisen tekstin ja materiaalin lisäksi tai asemesta englanninkielistä tekstiä ja materiaalia. Mikäli teos sisältää englanninkielistä tekstiä, teoksessa julkaistaan ydintermien käännökset. Valintakokeessa esitettyihin tehtäviin voi vastata tekstin kielestä riippumatta aina suomeksi.

Valintakoe sisältää

  • valintakoeteokseen perustuvan koeosion ja
  • aineistokokeen

Valintakokeessa jaettavaan materiaaliin perustuvissa tehtävissä painotetaan hakijan kykyä tulkita ja analysoida hallintotieteiden alaan liittyvää ajankohtaista aineistoa.

Valintakokeessa jaettavan aineiston kysymykset voivat perustua ennakkoon julkaistavaan valintakoeteokseen ja/tai valintakokeessa jaettavaan aineistoon.

Hakija vastaa molempien osioiden kysymyksiin. Valintakoepapereissa annettuja vastausohjeita tulee noudattaa. Noudattamatta jättäminen aiheuttaa kokeen hylkäämisen.

Valintakokeen pisteytys

Hakija voi saada valintakokeesta enintään 60 pistettä:

  • valintakoeteoksesta tehtävien kysymysten pistemäärä on enintään 30 ja
  • aineistokokeen pistemäärä on enintään 30 pistettä.

Aineistokoe arvostellaan vain valintakoeteokseen perustuvassa koeosiossa hallintotieteiden yhteisvalinnan kaikkien hakijoiden joukossa parhaiten suoriutuneelta kolmannekselta (1/3), kuitenkin vähintään 350 hakijalta.

Tasapistetilanteissa etusijalle asetetaan ensin valintakokeen valintakoeteokseen perustuvassa koeosiossa enemmän oikeita vastauksia antanut ja sen jälkeen valintakokeen teososiossa vähemmän vääriä vastauksia antanut. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen edelleen tasapisteissä, otetaan heidät kaikki huomioon ao. hakukohteen valinnassa.

 

Koetilaisuus

Valintakoe järjestetään keskiviikkona 1.6.2022 klo 12.00-16.00

Kaikki hakemuksensa määräaikaan jättäneet, hakukelpoiset hakijat voivat osallistua valintakokeeseen ilman erillistä kutsua.

Tarkemmat tiedot salijaosta julkaistaan yhteisvalinnassa mukana olevien yliopistojen verkkosivuilla viimeistään koetta edeltävänä päivänä.

Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan valokuvalla varustettu henkilötodistus sekä tavanomaiset kirjoitusvälineet.

 

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Yksilöllisiä järjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus yksilöllisistä järjestelyistä valintakokeessa Tampereen tai Vaasan yliopiston hakijapalveluihin 6.4.2022 klo 15.00 mennessä. Yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen tulee hakea siitä yliopistosta, jonka järjestämään koetilaisuuteen hakija on hakemuksellaan ilmoittautunut.

Tarkemmat ohjeet yksilöllisten järjestelyiden hakemisesta löytyvät yhteisvalinnassa mukana olevien yliopistojen verkkosivulta:

 

 

Tampereen yliopisto

Osoite: Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33100 Tampere

Vaasan yliopisto

Osoite: Vaasan yliopisto
Wolffintie 34 (Tervahovi-rakennus)
65200 Vaasa