Valintakoe

Voit osallistua valintakokeeseen, jos et saanut tämän tai ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa todistusvalinnassa. 

Hakija tekee valintakokeen joko Vaasan yliopiston tai Tampereen yliopiston järjestämässä koetilaisuudessa sen mukaan, minkä yliopiston järjestämään koetilaisuuteen hän on hakemuksella ilmoittautunut. Ilmoitus on sitova. Hakijan tulee olla hakenut siihen yliopistoon, missä hän aikoo kokeen suorittaa. Kaikki hakemuksensa jättäneet voivat osallistua valintakokeeseen ilman erillistä kutsua.

Valintakoe järjestetään keskiviikkona 31.5.2023 klo 12.00-16.00

Tarkemmat tiedot salijaosta julkaistaan yhteisvalinnassa mukana olevien yliopistojen verkkosivuilla viimeistään koetta edeltävänä päivänä.

Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan valokuvalla varustettu henkilötodistus sekä tavanomaiset kirjoitusvälineet.

 

Valintakoeteos ja kokeeseen valmistautuminen

Valintakoetta varten luettava ennakkomateriaali julkaistaan viimeistään 1.5.2023 tällä verkkosivulla.

Materiaali on saatavilla sekä pdf:nä että EPUB-muodossa e-kirjana.

 

Valintakoetehtävät perustuvat ennakkomateriaalin lisäksi koetilaisuudessa jaettavaan kirjalliseen aineistoon. Ennakkomateriaalina ja aineistona voidaan käyttää myös englanninkielistä aineistoa. Mikäli materiaali sisältää englanninkielistä tekstiä, siinä julkaistaan ydintermien käännökset. Tehtävät annetaan suomeksi. Sinun on vastattava tehtäviin suomeksi.

Valintakokeen pisteytys

Valintakokeessa on 2 osaa. Voit saada 0–30 pistettä kummastakin osasta.

Kaikilta kokeeseen osallistuneilta arvioidaan ennakkoon julkaistavaan materiaaliin perustuva osa 1 ja hakijat asetetaan sen perusteella paremmuusjärjestykseen. Kokeen osa 2 (aineistokoe) arvioidaan vain osassa 1 parhaiten menestyneeltä 350 hakijalta. Jos useammalla hakijalla on sama pistemäärä kuin 350. hakijalla, osa 2 arvioidaan kaikilta näiltä hakijoilta.

Sinun on mahdollista tulla hyväksytyksi vain, jos kokeesi kaikki osat on arvioitu. Osien pisteet lasketaan yhteen. Valintakokeen enimmäispistemäärä on 60.

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensisijaisesti kokeen osasta 1 ja toissijaisesti kokeen osasta 2 saatujen pisteiden perusteella. Mikäli hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on näiden kriteerien soveltamisen jälkeen sama pistemäärä, hyväksytään kaikki tasapistetilanteessa olevat.

 

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Yksilöllisiä järjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus yksilöllisistä järjestelyistä valintakokeessa Tampereen tai Vaasan yliopiston hakijapalveluihin 6.4.2023 klo 15.00 mennessä. Yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen tulee hakea siitä yliopistosta, jonka järjestämään koetilaisuuteen hakija on hakemuksellaan ilmoittautunut.

Tarkemmat ohjeet yksilöllisten järjestelyiden hakemisesta löytyvät yhteisvalinnassa mukana olevien yliopistojen verkkosivulta:

 

 

Tampereen yliopisto

Osoite: Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33100 Tampere

Vaasan yliopisto

Osoite: Vaasan yliopisto
Wolffintie 32 (Tervahovi-rakennus)
65200 Vaasa