Valintakoe

Tampereen ja Vaasan yliopistot ovat keväällä 2024 mukana yhteiskuntatieteellisen alan valintakoeyhteistyössä. Samalla valintakokeella voi pyrkiä seuraaviin yliopistoihin ja hakukohteisiin:

Helsingin yliopisto
▪ Politiikka ja viestintä
▪ Yhteiskunnallinen muutos

Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus
▪ Julkisoikeus
▪ Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka)

Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus
▪ Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yh-
teiskunnassa)

Tampereen yliopisto
▪ Hallintotieteet
▪ Politiikan tutkimus

Turun yliopisto
▪ Poliittinen historia ja valtio-oppi

Vaasan yliopisto
▪ Hallintotieteet

Voit osallistua valintakokeeseen, jos et saanut tämän tai ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa todistusvalinnassa. 

Yhteiskuntatieteellisen alan yhteistyövalintakokeen voi suorittaa seuraavilla paikkakunnilla:

  • Helsinki (Helsingin yliopisto)
  • Joensuu (Itä-Suomen yliopisto)
  • Kuopio (Itä-Suomen yliopisto)
  • Tampere (Tampereen yliopisto)
  • Turku (Turun yliopisto)
  • Vaasa (Vaasan yliopisto)

Koepaikkakunta tulee valita hakulomakkeella. Valintaa ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen.

Sinulle ei lähetetä kutsua kokeeseen.

Valintakoe järjestetään keskiviikkona 29.5.2024 klo 14:00–17:00

Tarkemmat tiedot salijaosta julkaistaan yhteisvalinnassa mukana olevien yliopistojen verkkosivuilla viimeistään koetta edeltävänä päivänä.

Valintakoe järjestetään digitaalisena valintakokeena Vallu-valintakoepalvelussa. Tarvitset mukaan henkilöllisyystodistuksen sekä oman kannettavan tietokoneen. Tutustu etukäteen digitaalisen valintakokeen ohjeisiin ja varmista, että koneesi on vaatimusten mukainen. Ohjeet löydät sivulta yliopistovalinnat.fi

Sinun tulee valita koekieli (suomi tai ruotsi) Vallu-valintakoepalvelussa ennen kokeen alkua. Sinun on vastattava tehtäviin kielellä, jolla sait tehtävät. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa.

 

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeessa arvioidaan yhteiskuntatieteellisessä koulutuksessa tarvittavia opiskeluvalmiuksia ja kykyä tulkita ja analysoida yhteiskuntatieteellisiin aloihin liittyvää aineistoa.

Koe perustuu koetilanteessa jaettavaan aineistoon. Aineistona voidaan käyttää myös englanninkielistä aineistoa.

Ennakkoon luettavaa materiaalia ei ole.

Valintakoevalinnan tulos ilmoitetaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 4.7.2024.

Valintakokeen pisteytys

Kokeen minimipistevaatimus: Voidaksesi tulla hyväksytyksi koulutukseen valintakokeen perusteella, sinun on saatava vähintään 20 % valintakokeessa valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan pistemäärästä. Jos pisteesi jäävät alle tämän, et voi tulla valituksi.

Valintakokeessa on viisi osiota. Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavassa järjestyksessä:

  1. pisteet osiosta 1
  2. pisteet osiosta 2
  3. pisteet osiosta 3
  4. pisteet osiosta 4

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Yksilöllisiä järjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus yksilöllisistä järjestelyistä valintakokeessa siihen yliopistoon, jonka järjestämään koetilaisuuteen hakija on hakemuksellaan ilmoittautunut.

Valintakokeen yksilöllisten järjestelyjen hakemisen määräaika on keskiviikko 3.4.2024 klo 15:00.

Tarkemmat ohjeet yksilöllisten järjestelyiden hakemisesta löytyvät Tampereen ja Vaasan yliopistojen osalta yliopistojen verkkosivulta:

 

 

Tampereen yliopisto

Osoite: Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33100 Tampere

Vaasan yliopisto

Osoite: Vaasan yliopisto
Wolffintie 32 (Tervahovi-rakennus)
65200 Vaasa