Valinnan tulokset

Valinnan tulokset

Kaikki yhteishakuun osallistuneet saavat tiedon valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 29.5.2023.

Valinnan lopulliset tulokset julkistetaan viimeistään 7.7.2023.

Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana tulosten ilmoitetusta julkistamispäivästä lukien.

Varasijamenettely ja jonottaminen

Mahdollisesti vapautuvat paikat täytetään valintamenettelyn mukaisesti ensikertalaisille varatut paikat huomioiden. Hakijoita asetetaan varasijoille molemmista valintajonoista. Varasijoille asetettavien hakijoiden määrää voidaan rajata.

Ellet heti saanut paikkaa hallintotieteellisen alan yhteisvalinnassa, voit jäädä jonottamaan opiskelupaikkaa. Jos olet saanut paikan hakemuksen ensisijaisuusjärjestyksessä alemmalle sijalle asettamastasi koulutuksesta, voit ottaa ko. paikan ehdollisesti vastaan ja jäädä odottamaan paikkaa korkeammalle asettamastasi koulutuksesta. Lisätietoa varasijamenettelystä Opintopolussa.

Oikaisumenettely

Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen, ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen hakukohteen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä hakemaasi yliopistoon. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava niihin yliopistoihin, joiden opiskelijavalintaan pyytää oikaisua viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä.

Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen. Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Oikaisupyynnöt palautetaan osoitteilla:

 • Tampereen yliopisto
  Hakijapalvelut
  33014 Tampereen yliopisto
 • Käyntiosoite:
  Kalevantie 4, päärakennus
 • Vaasan yliopisto
  Kirjaamo
  PL 700
  65101 Vaasa
 • Käyntiosoite:
  Puuvillakuja 8, Konttori-rakennus
  65200 Vaasa

Vanhat valintakokeet

Valintatilastot

Tällä sivulla julkaistaan valintatilastot edellisiltä hakukierroksilta.