Työmarkkinat

Työmarkkinat

Hallintotieteistä ja muilta yhteiskuntatieteellisiltä aloilta valmistuneiden työllisyystilanne on varsin hyvä – marraskuussa 2022 vain 2,8 % yhteiskunta- ja hallintotieteilijöistä ilmoitti olevansa kyselyhetkellä työttömänä. Pääosin yhteiskunta- ja hallintotieteilijät työskentelevät toistaiseksi voimassaolevissa palvelussuhteissa.

 

 

Yhteiskunta- ja hallintotieteilijöiden palkkataso vaihtelee työnantajasektoreittain. Vuonna 2022 alalta valmistuneiden mediaanikokonaiskuukausipalkka oli 4 450 euroa. Sektoreiden mediaanipalkat on esitetty seuraavassa kuviossa. Lisäksi palkka vaihtelee yksilöllisesti riippuen esimerkiksi työkokemuksesta ja työn vaativuudesta.