Työmarkkinat

Työmarkkinat

Hallintotieteistä ja muilta yhteiskuntatieteellisiltä aloilta valmistuneiden työllisyystilanne on varsin hyvä – marraskuussa 2018 vain 4 % yhteiskunta- ja hallintotieteilijöistä ilmoitti olevansa kyselyhetkellä työttömänä.

 

Lähde: Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, työmarkkinatutkimus 2018

 

Yhteiskunta- ja hallintotieteilijöiden palkkataso vaihtelee työnantajasektoreittain. Sektoreiden mediaanipalkat on esitetty seuraavassa kuviossa. Lisäksi palkka vaihtelee yksilöllisesti riippuen esimerkiksi työkokemuksesta ja työn vaativuudesta.

Lähde: Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, työmarkkinatutkimus 2018