Hallintotieteet Vaasassa

Hallintotieteet Vaasassa

Vaasa on yli 67 000 asukkaan voimakkaasti kasvava kaupunki ja Pohjanmaan suurin taloudellinen keskus. Yhdessä Suomen suurimmista opiskelijakaupungeista Vaasassa on yli 13 000 korkeakouluopiskelijaa. Kuudessa korkeakouluyksikössä on tarjolla yli 30 eri alan tutkintoa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Vaasan yliopistossa on noin 5200 opiskelijaa ja meillä voi opiskella hallintotieteiden lisäksi kauppatieteitä, tekniikkaa sekä viestintätieteitä.

Vaasan yliopistossa hallintotieteitä opiskellaan Johtamisen yksikössä (School of Management) yhdessä yrityksen johtamisen sekä henkilöstöjohtamisen opiskelijoiden kanssa. Tutkintoon on mahdollista valita sivuaineita Vaasan yliopiston muista yksiköistä sekä muista korkeakouluista.

Hakukohteena

Hallintotieteiden kandidaatin ja hallintotieteiden maisterin tutkintoihin valitaan yhteishaussa 95 uutta opiskelijaa. Valinnassa opiskelija saa opiskeluoikeuden sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin. Opiskelijat hakevat hallintotieteiden kandidaattiohjelmaan, jonka opintosuunta valitaan kandidaattiopintojen aikana.

Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintosuunnat ovat:

Hallintotieteiden kandidaatti – 180 op

  • Julkisen toiminnan johtaminen
    sis. oppiaineet aluetiede, julkisjohtaminen, sosiaali- ja terveyshallintotiede

 

  • Julkisoikeus

Hallintotieteiden maisteri – 120 op

  • Julkisen toiminnan johtaminen
    sis.oppiaineet aluetiede ja julkisjohtaminen
  • Sosiaali- ja terveyshallintotiede

 

  • Julkisoikeus

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen siirrytään hallintotieteiden maisteriohjelmaan, jossa voi edetä aluetieteen, julkisjohtamisen, julkisoikeuden tai sosiaali- ja terveyshallintotieteen opintoihin.

Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot sisältävät kaikille yhteisiä sekä opintosuunnan opintoja, viestintä- ja kieliopintoja sekä yhden tai useamman oppiaineen muodostamia opintokokonaisuuksia.

Linkki: