Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuus

Yliopistoon kandidaatin ja maisterin tutkintoihin hakevien tulee täyttää yliopistolaissa määritellyt edellytykset hakukelpoisuudesta.

Hakukelpoisia ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet

 1. ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon
  – suomalaisen ylioppilastutkinnon
  – International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
  – European Baccalaureate -tutkinnon (EB) tai
  – Reifeprüfung-tutkinnon (RP) tai Deutsche Internationale Abitur -tutkinnon (DIA)
 2. ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon; tai
 3. ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Lisäksi hakija on hakukelpoinen,

 • jos hän on suorittanut Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE) tai
 • jos hänelle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa tai
 • jos hänellä on Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto

Pakolaiset tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevat hakijat

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa taikka turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai vastaavaan. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä hakijapalveluihin liitteiden toimittamisen määräaikana. Pakolaisasemassa hakevan on todennettava yliopiston vaatima suomen kielen taito. Lisätietoja saa yliopistojen hakijapalveluista.

Kielitaidon osoittaminen

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä opiskelijaksi yhteishaussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Ks. lisätietoja suomen kielen taidon todentamisesta