Työelämä

Työelämä

Valmistumisen jälkeen yli puolet hallintotieteilijöistä työskentelee julkisella sektorilla valtiolla tai kunnissa. Hallintotieteilijöiden osaamista tarvitaan kuitenkin myös yksityisellä sektorilla. Yrityksissä, järjestöissä ja säätiöissä työskentelee lähes neljännes maisterin tutkinnon suorittaneista hallintotieteilijöistä.

 

Hallintotieteelliset opinnot antavat erinomaiset valmiudet työskennellä monipuolisissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä. Oheisessa kuviossa on esitetty HTM-tutkinnon suorittaneiden tyypillisimpiä tehtävänimikkeitä­ ­– yleisimmät nimikkeet ovat suunnittelija, asiantuntija ja ylitarkastaja, joka on asiantuntijanimike valtionhallinnossa.

HTM-tutkinnon suorittaneiden yleisimmät tehtävänimikkeet.
Lähde: Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n jäsenrekisteri

 

Hallintotieteelliset opinnot tuottavat työelämän kannalta erittäin hyödyllistä osaamista. HTM-tutkinnon suorittaneista lähes 90 prosenttia on samaa mieltä väitteen kanssa, että he voivat työssään hyödyntää tutkintonsa tuottamaa osaamista. Työ myös vastaa erinomaisesti vaatimustasoltaan tutkintoa, ja kaiken kaikkiaan valmistuneet maisterit ovat hallintotieteen tutkintoon tyytyväisiä.(Lähde: Yliopistojen uraseuranta 2022)

 

Kertomuksia hallintotieteistä valmistuneiden työstä ja työurista löydät Töissä.fi-sivustolta. Samalla sivustolla voit tarkastella, millaisiin tehtäviin HTM-tutkinnon suorittaneet ovat päätyneet.