Työelämä

Työelämä

Valmistumisen jälkeen yli puolet hallintotieteilijöistä työskentelee julkisella sektorilla valtiolla tai kunnissa. Hallintotieteilijöiden osaamista tarvitaan kuitenkin myös yksityisellä sektorilla. Yrityksissä, järjestöissä ja säätiöissä työskentelee lähes neljännes maisterin tutkinnon suorittaneista hallintotieteilijöistä.

 

Lähde: Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, työmarkkinatutkimus 2018

 

Hallintotieteelliset opinnot antavat erinomaiset valmiudet työskennellä monipuolisissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä. Oheisessa kuviossa on esitetty HTM-tutkinnon suorittaneiden tyypillisimpiä tehtävänimikkeitä­ ­– yleisimmät nimikkeet ovat suunnittelija, asiantuntija ja ylitarkastaja, joka on asiantuntijanimike valtionhallinnossa.

 

HTM-tutkinnon suorittaneiden yleisimmät tehtävänimikkeet.
Lähde: Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n jäsenrekisteri

 

Hallintotieteelliset opinnot tuottavat työelämän kannalta erittäin hyödyllistä osaamista – yli 90 prosenttia HTM-tutkinnon suorittaneista ilmoittaa voivansa hyödyntää pääaineensa tuottamaa osaamista työssään erittäin hyvin, hyvin tai jonkin verran.

 

Lähde: Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, työmarkkinatutkimus 2018

 

Kertomuksia hallintotieteistä valmistuneiden työstä ja työurista löydät Töissä.fi-sivustolta.