Kokemuksia opiskelusta Tampereella

Kokemuksia opiskelusta Tampereella

Kiinnostaako sinua hakeutua opiskelemaan hallintotieteitä Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekuntaan? Täältä löydät opiskelijoiden kokemuksia hallintotieteiden opiskelusta Tampereen yliopistossa!

Miksi hait opiskelemaan hallintotieteitä?

Olin alkanut jo aiemmin kiinnostua sekä ympäristöasioista että korkeakouluopinnoista. Kun löysin tietoa hallintotieteiden tutkinto-ohjelmasta johon ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta sisältyy, oli päätös nopeasti tehty: tuonne on päästävä!

– Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelija

Olin lukiosta lähtien todella kiinnostunut yhteiskuntaan liittyvistä aiheista. Päädyin hallintotieteisiin ja nimenomaisesti kunta- ja aluejohtamiseen, koska mielestäni tämä opintosuunta tukisi parhaiten tulevaisuudessa työllistymistä itseäni kiinnostavalle alalle.

Kunta- ja aluejohtamisen opiskelija

Yhteiskuntaoppi oli yksi vahvuuksistani koulussa ja olen ylipäätään aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Julkisen talousjohtamisen kursseilla huomasin talouden olevan enemmän se oma juttu. Tuntui, että teemat olivat kiinnostavia ja opeteltiin myös konkreettisia taitoja.

– Julkisen talousjohtamisen opiskelija

Haluan toimia ja vaikuttaa sillä kentällä, missä toiminta oikeasti tapahtuu. Politiikka luo ne tietyt rajat ja säännöt kentälle, jossa meidän tulee pyrkiä eteenpäin parhaamme mukaan.  Hallintotiede on hyvä valinta myös laaja-alaisuutensa vuoksi. Ei tarvitse keskittyä ja erikoistua vain yhteen ja samaan osa-alueeseen.

Hallintotieteen opiskelija

Lukion jälkeen en oikein tiennyt, mitä haluaisin tulevaisuudessa opiskella tai tehdä työkseni. Yhteiskunnallinen ala kuitenkin kiinnosti itseäni kovasti ja eri vaihtoehtoja punnittuani päätin hakea Tampereen yliopistoon opiskelemaan hallintotieteitä. Toisen lukuvuoden keväällä päätin suuntautua juuri julkisoikeuteen. Hetkeäkään en ole päätöksiäni katunut!

– Julkisoikeuden opiskelija

Kerro opiskeluistasi Tampereen yliopistossa

Vapaus suorittaa opintoja oman mielen mukaan on yksi parhaita puolia Tampereen yliopistossa. Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunnan etuja puolestaan ovat mm. käytännönläheiset kurssit, jotka haastavat ajattelemaan ja pohtimaan asioita; monet kursseista suoritetaan esseillä ja oppimispäiväkirjoilla, ja tutkimustyöhön pääsee tutustumaan alusta alkaen. Opintosuunnan hyviä puolia on myös sen pienuus, sillä muut opiskelijat tulevat tutuiksi ja opetushenkilökunnan kanssa on hyvät välit.

– Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelija

Tampereen yliopiston vapaat sivuaineopintomahdollisuudet kannattaa ilman muuta käyttää hyödyksi, koska nyt jos koskaan kannattaa hyötyä mahdollisuudesta saada korkeatasoista opetusta. Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunta on siinäkin mielessä erityinen, että täällä voi ainoana yliopistossa Suomessa opiskella nimenomaisesti kunnallisalan opintoja, jotka ovat työnhaussa valttina. Työelämä on vienyt monia opiskelukavereita mennessään ja julkisella sektorilla on tulevaisuudessakin selvää kysyntää kunta-alan osaajille!

Kunta- ja aluejohtamisen opiskelija

Pitipä mistä hyvänsä, löytyy yliopistolta kerho tai järjestö, jonka kautta voi toteuttaa itseäsi. Myös vaikuttamaan pääsee helposti, sillä aktiivisia ainejärjestöjä on paljon ja mukaan pääsee, jos vain haluaa ja on uskallusta. Ainejärjestöt järjestävät sekä opiskeluja tasapainottavia juhlia että työelämävierailuita, joilla pääsee tutustumaan mahdollisiin tulevaisuuden työpaikkoihin. Itse opiskelu on hyvin itsenäistä ja kursseilla pitää sisäistää paljon tietoa lyhyessä ajassa, mikä oli hyvin erilaista lukioon verrattuna. Alku oli kuitenkin kevyt ja uudet oppimistavat sisäisti nopeasti.

– Julkisen talousjohtamisen opiskelija

Omalla kohdallani juuri kauppatieteiden valinnaiset opinnot ovat erittäin tärkeitä, sillä ne tukevat hyvin sitä kokonaisuutta, jossa haluan kehittyä. Lisäksi meillä on johtamisen ja talouden tiedekunnassa asiansa osaavia, huipputason opettajia. Opettajat inspiroivat ja saavat opiskelijat ajattelemaan aivan uudella tavalla. Heidän ansiosta minulle on selkeytynyt käsitys siitä, että me olemme ongelmanratkaisijoita, emme byrokraatteja. Rakennamme tätä palapeliä toimintaympäristön vaatimalla tavalla, politiikan luomia rajoja kunnioittaen.

Hallintotieteen opiskelija

Opetus julkisoikeuden opintosuunnassa on laadukasta ja kurssitarjonta monipuolista. Julkisoikeuden lisäksi olen opiskellut muun muassa yritysjuridiikkaa, vero-oikeutta sekä julkista talousjohtamista. Johtamisen ja talouden tiedekunnassa opiskelijoita kannustetaan yhdistämään mahdollisimman monipuolisesti hallinto- ja kauppatieteitä sekä politiikan tutkimusta opinnoissaan. Kursseja voi ottaa oman kiinnostuksen mukaan myös oman tiedekunnan ulkopuolelta, mikä tekee opiskelusta mielenkiintoista ja tutkinnoista yksilöllisiä.

– Julkisoikeuden opiskelija