Valintamenettely

Valintamenettely

Opiskelijat valitaan hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen kahdella tavalla: ylioppilastutkinnon arvosanoista saatavien pisteiden perusteella (todistusvalinta) sekä valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella (valintakoevalinta).

Valinta toteutetaan siten, että valittavista vähintään 70 % on ensikertalaisia. Ensikertalaisiksi katsotaan yliopistolain 36 §:n tarkoittamalla tavalla hakijat, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta.

Valintajonot 1–2:

 • Valintajono 1. Todistusvalinta
 • Valintajono 2. Valintakoevalinta

Hakija, joka on suorittanut ylioppilastutkinnon, otetaan huomioon valintajonoissa 1 ja 2 siten, että ensin täytetään pelkän ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valittavien valintajono 1 ja tämän jälkeen pelkän valintakoemenestyksen perusteella valittavien valintajono 2. Hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa, otetaan huomioon ainoastaan valintajonossa 2.

Mikäli valintajonossa 1 jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään valintajonoon 2.

Mikäli IB-tutkinnon tai EB-tutkinnon keväällä 2024 suorittanut hakija haluaa tulla huomioon otetuksi myös valintajonossa 1, hänen tulee toimittaa todistus tutkinnon lopullisista arvosanoista hakukohteena olevan yliopiston hakijapalveluihin 11.7.2024 klo 15.00 mennessä. Hakija tulee valituksi valintajonossa 1, jos hänen pisteensä ovat yhtä hyvät kuin viimeisenä tässä jonossa valituksi tulleella on.

Hakukohde/aloituspaikkamääräValintajono 1 - TodistusvalintaValintajono 2 - ValintakoevalintaYht.
TAMPEREEN YLIOPISTO
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma6864132
Aloituspaikoista ensikertalaisille682593
VAASAN YLIOPISTO
Hallintotieteiden kandidaattiohjelma7773150
Aloituspaikoista ensikertalaisille7728105

Valintajono 1: Todistusvalinta

Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet ensikertalainen ja olet suorittanut tai suoritat hakukeväänä

 • suomalaisen ylioppilastutkinnon,
 • IB-tutkinnon,
 • EB-tutkinnon tai
 • Suomessa suoritetun RP- tai DIA-tutkinnon.

Todistuspisteet lasketaan ylioppilastutkintosi arvosanojen perusteella. Jos olet suorittanut useampaan yllä mainittuun ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteesi lasketaan eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan. Ennen vuotta 2006 suoritetusta suomalaisen ylioppilastutkinnon reaalikokeesta ei voi saada pisteitä.

Keväällä 2024 valmistuvien suomalaisten ylioppilastutkintojen osalta todistusvalinnassa huomioidaan ne tutkinnot ja arvosanat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä viimeistään 14.5.2024.

Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 27.5.2024.

Valintajono 2: Valintakoevalinta

Yhteiskuntaiteteellisen alan valintakokeessa on viisi osiota.

Kokeen minimipistevaatimus: Voidaksesi tulla hyväksytyksi koulutukseen valintakokeen perusteella, sinun on saatava vähintään 20 % valintakokeessa valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan pistemäärästä. Jos pisteesi jäävät alle tämän, et voi tulla valituksi.

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavassa järjestyksessä:

 1. pisteet osiosta 1
 2. pisteet osiosta 2
 3. pisteet osiosta 3
 4. pisteet osiosta 4

Mikäli hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on näiden kriteerien soveltamisen jälkeen sama pistemäärä, hyväksytään kaikki tasapistetilanteessa olevat.

Valintakoevalinnan tulos ilmoitetaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 4.7.2024.

 

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • äidinkieli (arvosanan tulee olla vähintään C)
 • parhaat pisteet tuottava aine painotetun aineen korista:
  1. suomalainen ylioppilastutkinto: filosofia tai historia tai psykologia tai yhteiskuntaoppi
  2. IB-tutkinto Diploma Programme -ohjelmassa: filosofia tai historia tai psykologia tai Global Politics tai Economics
  3. EB-tutkinto: filosofia tai historia tai psykologia tai Economics
  4. Helsingin saksalaisessa koulussa suoritettu Reifeprüfung-tutkinto: historia
  5. Helsingin saksalaisessa koulussa suoritettu Deutsche Internationale Abitur -tutkinto: filosofia tai historia tai taloustieto
 • parhaat pisteet tuottava arvosana ainereaalikorista
 • parhaat pisteet tuottava arvosana kielikorista
 • parhaat pisteet tuottava arvosana matematiikkakorista.

Voidaksesi tulla valituksi todistusvalinnassa sinun on saatava vähintään 78,95 todistuspistettä. Todistusvalinnan enimmäispistemäärä on 157,9.

Hallintotieteen yhteisvalinnassa noudatetaan yhteiskuntatieteiden todistusvalinnan pisteytystä.

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti:

 1. Äidinkielestä saadut pisteet
 2. Painotetuista aineista parhaan arvosanan tuottavasta aineesta saadut pisteet

Mikäli hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on näiden kriteerien soveltamisen jälkeen sama pistemäärä, hyväksytään kaikki tasapistetilanteessa olevat.

Todistusvalinnan pisteytys on voimassa vuoden 2025 valintaan saakka.