Valintamenettely

Valintamenettely

Vuoden 2023 valintaperusteet päivitetään marraskuun alkuun mennessä.

Opiskelijat valitaan hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen hallintotieteiden yhteishaussa 2022 kahdella tavalla: ylioppilastutkinnon arvosanoista saatavien pisteiden perusteella (todistusvalinta) sekä valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella (valintakoevalinta).

Valinta toteutetaan siten, että valittavista vähintään 70 % on ensikertalaisia. Ensikertalaisiksi katsotaan yliopistolain 36 §:n tarkoittamalla tavalla hakijat, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta.

Valintajonot 1–2:

  • Valintajono 1. Todistusvalinta
  • Valintajono 2. Valintakoevalinta

Hakija, joka on suorittanut ylioppilastutkinnon, otetaan huomioon valintatapajonoissa 1 ja 2 siten, että ensin täytetään pelkän ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valittavien valintajono ja tämän jälkeen pelkän valintakoemenestyksen perusteella valittavien valintajono 2. Hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa, otetaan huomioon ainoastaan valintajonossa 2. Tullakseen huomioiduksi valintajonossa 2, hakijan on osallistuttava valintakokeeseen.

Mikäli IB-tutkinnon tai EB-tutkinnon keväällä 2022 suorittanut hakija haluaa tulla huomioon otetuksi myös valintajonossa 1, hänen tulee toimittaa todistus tutkinnon lopullisista arvosanoista hakukohteena olevan yliopiston hakijapalveluihin 15.7.2022 klo 15.00 mennessä. Hakija tulee valituksi valintajonossa 1, jos hänen pisteensä ovat yhtä hyvät kuin viimeisenä tässä jonossa valituksi tulleella on.

Hakukohde/aloituspaikkamääräValintajono 1 - TodistusvalintaValintajono 2 - ValintakoevalintaYht.
TAMPEREEN YLIOPISTO
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma7369142
Aloituspaikoista ensikertalaisille7327100
VAASAN YLIOPISTO
Hallintotieteiden kandidaattiohjelma464490
Aloituspaikoista ensikertalaisille461763

Valintajono 1: Todistusvalinta

Aloituspaikoista täytetään 51% ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien pisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä (todistusvalinta) ilman valintakoetta. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat.

Ylioppilastutkintotodistuksen tuottama yhteispistemäärä on enintään 157,9 pistettä. Voidakseen tulla huomioiduksi todistusvalinnassa, hakijan ylioppilaskokeen äidinkielen arvosanan tulee olla vähintään C (cum laude approbatur) ja hakijan on saatava todistusvalinnassa vähintään 78,95 pistettä, eli vähintään 50 % maksimipistemäärästä.

Todistusvalinnassa valintajärjestys määräytyy todistusvalintapisteiden perusteella. Jos hakijoita on tasapisteissä, valintajärjestys on seuraava:

  1. äidinkielen arvosanan perusteella enemmän pisteitä saanut
  2. painotetuista aineista parhaan arvosanan tuottavan aineen arvosanan perusteella enemmän pisteitä saanut

Jos hakijoita on tämänkin jälkeen edelleen tasapisteissä, otetaan heidät kaikki huomioon ao. hakukohteen valinnassa.

Valintaorganisaatio ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Todistusvalinnan tulokset pyritään saamaan valmiiksi ennen valintakoetta, mutta hakijoiden on syytä valmistua menemään valintakokeeseen siltä varalta, että todistusvalinnan tulokset eivät valmistu ennen koetta.

 

Valintajono 2: Valintakoevalinta

Valinta tapahtuu valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakija voi saada valintakokeesta enintään 60 pistettä. Valintakoeteoksesta tehtävien kysymysten pistemäärä on enintään 30 ja aineistokokeen pistemäärä enintään 30 pistettä.

Aineistokoe arvostellaan vain valintakoeteokseen perustuvassa koeosiossa hallintotieteiden yhteisvalinnan kaikkien hakijoiden joukossa parhaiten suoriutuneelta kolmannekselta (1/3), kuitenkin vähintään 350 hakijalta.

Valintakoevalinnassa valintajärjestys määräytyy valintakokeessa saadun kokonaispistemäärän perusteella. Jos hakijoita on tasapisteissä, valintajärjestys on seuraava:

  1. valintakokeen valintakoeteokseen perustuvassa koeosiossa enemmän oikeita vastauksia antanut
  2. valintakokeen teososiossa vähemmän vääriä vastauksia antanut

Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen edelleen tasapisteissä, otetaan heidät kaikki huomioon ao. hakukohteen valinnassa.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys

Ylioppilastutkintotodistuksen maksimipistemäärä on 157,9. Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon enintään viisi ainetta:

1) äidinkieli (arvosanan tulee olla vähintään C)
2) parhaat pisteet tuottava aine painoten aineen korista:
     – suomalainen ylioppilastutkinto: filosofia tai historia tai psykologia tai yhteiskuntaoppi
– IB-tutkinto Diploma Programme -ohjelmassa: filosofia tai historia tai psykologia tai Global Politics tai Economics
– EB-tutkinto: filosofia tai historia tai psykologia tai Economics
– Helsingin saksalaisessa koulussa suoritettu Reifeprüfung-tutkinto: historia
– Helsingin saksalaisessa koulussa suoritettu Deutsche Internationale Abitur -tutkinto: filosofia tai historia tai taloustieto
3) parhaat pisteet tuottava arvosana ainereaalikorista
4) parhaat pisteet tuottava arvosana kielikorista
5) parhaat pisteet tuottava arvosana matematiikkakorista

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa, mikäli kynnysehdot täyttyvät. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Vanhamuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä.

Pisteitä tuottavia ylioppilastutkintoja tai niiden osia (yo, EB, IB, RP/DIA) voidaan yhdistää todistusvalinnassa hakijan edun mukaisesti edellyttäen, että vähintään yksi ylioppilastutkinto on valmis.

Suomalainen ylioppilastutkinto

KOE/ARVOSANALEMCBA
äidinkieli (suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä)33,027,522,016,511,05,5
parhaat pisteet tuottava painotettu aine34,028,322,717,011,35,7
AINEREAALIT (enintään yksi)
biologia22,418,614,911,27,53,7
filosofia20,016,713,310,06,73,3
fysiikka26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemia22,418,614,911,27,53,7
maantiede20,016,713,310,06,73,3
psykologia22,418,614,911,27,53,7
terveystieto17,314,411,58,75,82,9
uskonto/eämänkatsomustieto24,520,416,312,28,24,1
yhteiskuntaoppi20,016,713,310,06,73,3
muut reaaliaineet**22,418,614,911,27,53,7
KIELET (enintään yksi)
kieli, pitkä28,323,618,914,19,44,7
kieli, keskipitkä25,120,916,812,68,44,2
kieli, lyhyt22,618,915,111,37,53,8
MATEMATIIKKA (pitkä tai lyhyt)
matematiikka, pitkä36,130,024,018,012,06,0
matematiikka, lyhyt28,323,618,914,19,44,7

IB-, EB- ja RP/DIA- ylioppilastutkintojen pisteyttäminen

Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB), International Baccalaureate-tutkinto (IB) sekä Suomessa suoritetut Reifeprüfung (RP) -tutkinto ja Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinto pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan. Näin arvosanat suhteutetaan EB-, IB-, RP-/ DIA-tutkintojen osalta. Huom! Keväällä 2021 ja myöhemmin EB-tutkinnon suorittaneiden alimmat pistemäärärajat poikkeavat aiemmin tutkinnon suorittaneiden pisteistä seuraavasti: B = 5,99-5,50 ja A = 5,49-5,00.

EB-, IB-, RP-/DIA-tutkintoaineet, joille ei löydy vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa pisteytetään kohdan muut reaaliaineet** mukaan.

Hakukeväänä IB- tai EB-tutkinnon suorittaneen lähtöpisteet lasketaan ehdollista valintapäätöstä varten ennakkoarvioista (predicted grades). Lähtöpisteet ja valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen valmistuttua.