Hallintotieteiden yhteisvalinnan valintaperusteisiin on tullut muutoksia 30.4.2020

Koronaepidemiatilanteen vaatimat muutokset vaikuttavat hallintotieteiden yhteisvalinnan valintakokeen valintaperusteisiin. Valintakoetta koskevat uudet valintaperusteet ovat nähtävillä hallintotieteet.fi-sivulla Valintakoe-osiossa. Muilta osin noudatetaan aiemmin vahvistettuja valintaperusteita.

Pääset tutustumaan tarkemmin hakukohteesi voimassa oleviin uusiin valintaperusteisiin yhteisvalinnassa mukana olevien yliopistojen omilla verkkosivuilla:

Tampereen yliopisto, hallintotieteet

Vaasan yliopisto, hallintotieteet