Hakijan turvallisuusohje valintakokeisiin 2021

Yliopistot ovat yhteistyössä laatineet yhteisen valintakokeiden turvallisuusohjeen, jota noudatetaan myös hallintotieteiden yhteisvalinnassa. Pyydämme sinua tutustumaan ohjeisiin huolellisesti hyvissä ajoin ennen valintakokeita. Lisäksi pyydämme sinua tutustumaan koekohtaisiin turvallisuusohjeisiin, joita julkaistaan yliopistojen verkkosivuilla ja toimitetaan sinulle sähköpostitse ennen varsinaisia valintakokeita.

Yliopistojen yhteinen turvallisuusohje on laadittu ottaen huomioon voimassa olevat viranomaisohjeistukset. Ohje voi vielä täydentyä kevään aikana, mikäli viranomaisohjeistukset muuttuvat.

Koronavirustilanne edellyttää kaikilta vastuullista toimintaa THL:n ja paikallisten terveysviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Omasta ja muiden terveydestä huolehtimisen pitää olla etusijalla.

Luethan turvallisuusohjeet ennen valintakoetta:

Lisäkysymysten osalta ohjeistamme sinua olemaan yhteydessä yliopistojen hakijapalveluihin.

Hallintotieteiden yhteisvalinnan valintaperusteisiin on tullut muutoksia 30.4.2020

Koronaepidemiatilanteen vaatimat muutokset vaikuttavat hallintotieteiden yhteisvalinnan valintakokeen valintaperusteisiin. Valintakoetta koskevat uudet valintaperusteet ovat nähtävillä hallintotieteet.fi-sivulla Valintakoe-osiossa. Muilta osin noudatetaan aiemmin vahvistettuja valintaperusteita.

Pääset tutustumaan tarkemmin hakukohteesi voimassa oleviin uusiin valintaperusteisiin yhteisvalinnassa mukana olevien yliopistojen omilla verkkosivuilla:

Tampereen yliopisto, hallintotieteet

Vaasan yliopisto, hallintotieteet

Tervetuloa tutustumaan hallintotieteisiin!

Näiltä sivuilta löydät tietoa hallintotieteistä koulutusalana ja hallintotieteiden opiskelumahdollisuuksista. Mukana on myös hyödyllistä tietoa valmistuneiden sijoittumisesta työelämään. Pääset lisäksi kurkistamaan, millaista hallintotieteiden opiskelu on Tampereen ja Vaasan yliopistoissa.

Tampereen ja Vaasan yliopistot aloittivat keväällä 2018 valintayhteistyön hallintotieteiden koulutuksen osalta. Hallintotieteiden yhteisvalinnassa yliopistot noudattavat samoja valintaperusteita ja samalla valintakokeella voit halutessasi pyrkiä molempiin yliopistoihin.

Voit tutustua hallintotieteiden opintoihin myös Opintopolku.fi –palvelussa sekä joulukuun alussa (3.-4.12) järjestettävillä Studia-koulutusmessuilla, joilla hallintotieteet ovat edustettuina molempien yliopistojen messuosastoilla. Tervetuloa kyselemään ja keskustelemaan!